Frekvensstyrning

Frekvensstyrning

För att optimera driften och sänka energikostnaderna, så kan det i många fall vara optimalt att frekvens styra kompressorer och pumpar.

Med frekvensstyrning kan man optimalt styra kyl och värmeeffekterna. Det sker genom t.ex att man varierar varvtalet på kompressorerna.

På samma sätt kan man styra flödet av olika media i pumpmoduler och vätskekylaggregat etc. I våra energioptimerade aggregat används ofta frekvensstyrning för att skapa en så jämn kyleffekt eller värmeeffekt som möjligt.