• Vi tillverkar och bygger
    KYLUTRUSTNING
    som är kundspecifika mot fastighet, butik och industri


Teknikområde

Produkterna omfattar totala tekniska lösningar som kylaggregat, värmepumpar samt pumpmoduler för distribution av kyla och värme.

Mål

Skapa ett mervärde i våra produkter, som ger en hållbar utveckling när det gäller energi och miljö.

Kunder

SCM Ref AB´s kunder finns inom vårt koncernbolags företag och även enskilda tillverkare. Som i sin produkter har unika och specifika behov av kyla och värme.

Leverantörer

SCM Ref AB har valt att arbeta med marknadsledande leverantörer inom berörda branscher.